EACVI TEACHING COURSE

“Multimodality Imaging in Emergency Cardiovascular Care”

Beograd, Hotel Crowne Plaza, 23-24 mart 2018.


Drage koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će 23-24. marta u Beogradu biti održan kurs posvećen upotrebi različitih vidova imidžinga u dijagnostici i zbrinjavanju urgentnih kardiovaskularnih bolesnika. Kurs je najviše kategorije i organizuje ga Evropsko udruženje za kardiovaskularni imidžing (European Association of Cardiovascular Imaging, EACVI) u saradnji sa Ehokardiografskim udruženjem Srbije (ECHOS) i Kliničko bolničkim centrom Zemun, a uz podršku Udruženja kardiologa Srbije.

  • Kurs se održava u hotelu Crowne Plaza, Beograd23-24. marta 2018.
  • Namenjen je svim kardiolozima, internistima, specijalistima urgentne medicine, anesteziolozima i lekarima na specijalizaciji koji se bave dijagnostikom i lečenjem urgentnih stanja u kardiologiji.
  • Tema kursa je izuzetno atraktivna i aktuelna i najveći evropski i domaći eksperti iz ove oblasti su već potvrdili svoje učešće, uključujući i predsednika European Association of Cardiovascular Imaging (Bogdan Popesku) i predsednike radnih grupa EACVI za CT (Oliver Gaemperli) i MRI (Chiara Bucciarelli Ducci), nekoliko bivših predsednika EACVI i istaknutih članova EACVI borda, kao i vodeći stručnjaci za kardiovaskularni imidžing iz naše zemlje i regiona.
  • Ko-direktori kursa su Aleksandar N. Nešković i Bogdan A. Popescu
  • Moto kursa je “postupanje sa urgentnim kardiovaskularnim bolesnikom uz pomoć  kardiovaskularnog imidžinga“. Biće prikazani brojni ilustrativni slučajevi i predvidjeno je mnogo vremena za iscrpnu diskusiju.
  • Predvidja se da će kursu prisustvovati 400-500 učesnika iz zemlje i regiona.
  • Kurs će biti akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.
  • Zvanični jezici kursa su srpski i engleski.
  • Kotizacija za učesnike kursa iznosi 100 evra (dinarska protivrednost). Kurs su, na naše veliko zadovoljstvo,  podržale brojne farmaceutske i „device“ kompanije i zainteresovani  im se mogu obratiti za sponzorstvo, u koje može biti uključeno noćenje u Beogradu tokom trajanja kursa.

 

On-line registracija je otvorena na linku:

http://participant.foggtravelclub.com/index.php/registration/p/155

 

Biće nam čast i zadovoljstvo da nam se pridružite!

Aleksandar N. Neškovic i Bogdan Popescu

Tehnički organizator: Fogg Travel Club+38111 3344 080www.fogg.rs , ivana@fogg.rs